Welkom op mijn blog! U vindt hier Christelijke kerstverhalen, Christelijke Paasverhalen en gedichten bij de Christelijke feestdagen. Deze verhalen en gedichten mag u ongewijzigd met vermelding van naam of bron vrij gebruiken voor uw vieringen, kerkblad, liturgie enz. U kunt mijn blog terugvinden via http://christelijkefeestdagen.blogspot.com/ Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten op uw vereniging kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Heeft u belangstelling voor mijn boeken, die zijn verkrijgbaar bij bol.com, bestelmijnboek.nl, via cobytjeert@live.nl en te leen in de bibliotheek.
In de linker kolom ziet u de links naar meerdere blogs. Veel leesplezier!

vrijdag 24 november 2023

Een nieuw begin (kaarsengedichtje voor Advent)


Eén kaars is aangestoken,
een nieuw begin breekt aan,
bij Zacharias en zijn vrouw
zal toch een kind ontstaan.

Twee kaarsen staan te branden,
een nieuw begin, alweer!
Maria wordt ook zwanger
en zij verwacht de Heer!

Wat zegt het derde kaarsje,
Maria gaat op reis,
zij zingt bij nicht Elisabet,
begint een nieuwe wijs.

En kaarsje vier laat horen
hoe Zacharias zingt,
Johannes is geboren,
hoor, een nieuw loflied klinkt.

Vandaag vieren we kerstfeest,
God geeft Zijn nieuw begin
want Jezus is geboren,
Hij geeft ons leven zin!

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven bij het Adventsproject 2023 van Bijbel basics

vrijdag 10 maart 2023

In de lijdenstijd van nuIn de lijdenstijd van nu

is het moeilijk te beseffen

hoe het destijds was voor U.


We voelen ons verbonden

door het lezen uit Uw woord,

zien voor ons wie er stonden.


In de lijdenstijd van nu

herdenken we Uw stervensstrijd

en we leven mee met U.


Onze dankbaarheid is groot

voor wat U hebt ondergaan,

de beproeving, alle nood.


Nu we leven dankzij U

gedenken we Uw overwinning

in de lijdenstijd van nu.


Coby Poelman-Duisterwinkel 

maandag 6 maart 2023

Dankgebed in de lijdenstijd


Heer, in deze tijd voor Pasen

voelen wij, zo dicht bij U

hoe Uw adem in de stilte

voor ons uitging in het nu,

hoe U omging met de Vader,

deelde wat U bezighield,

het voorbijgaan van de beker

en Uw zin -Uw wil geschiedt-.


Wat hebt U van ons gehouden

dat U zover wilde gaan,

denkend aan Uw grote liefde

trekken wij een boetkleed aan,

hebben wij wel ooit beseft

hoe groots Uw diepe liefde was,

leven we ons nog wel in

hoe Uw kruisweg ons genas?


Dank Heer, voor Uw stille adem

die ons steeds in leven houdt,

voor de beker die U aannam,

voor het dragen van ons hout.

Dankzij Uw gehoorzaamheid

aan de wil van onze Vader

mogen wij voorgoed bevrijd

eeuwig leven vanuit Pasen.


Coby Poelman - Duisterwinkel


Deze tekst is ook te zingen door mannenkoor Dankgebed in de lijdenstijd - Allekoormuziek en gemengd koor: Dankgebed in de lijdenstijd - Allekoormuziek


donderdag 15 december 2022

Kerstbericht

 De Vorst, op aard gekomen,

haalt mensen in Zijn licht,

wachtend en verwachtend

lees je Zijn nieuwsbericht.


Coby Poelman-Duisterwinkel

vrijdag 18 november 2022

Ik kan niet wachten (Kaarsengedichtje voor advent, thema 2022)


Wanneer komt Jezus weer

het duurt nu al zo lang,

er brandt nog maar één kaarsje,

waar blijft Hij toch zolang.


Nu geven al twee kaarsjes licht.

Wat dacht Maria vaak;

hoe lang moet ik nog wachten,

wanneer begint mijn taak.


Het derde kaarsje brandt nu ook,

weet je wat Jozef dacht,

zou ik een goede vader zijn

van ‘t kind waarop ik wacht?


Hanna en oude Simeon

die in de tempel staan,

ze kijken uit naar Jezus’ komst,

de vierde kaars mag aan.


Vandaag is het geboortefeest,

de wijzen zagen licht,

wachten is ook verwachten,

kijk uit naar Zijn bericht! 


Coby Poelman-Duisterwinkel