Welkom op mijn blog! U vindt hier Christelijke kerstverhalen, Christelijke Paasverhalen en gedichten bij de Christelijke feestdagen. Deze verhalen en gedichten mag u ongewijzigd met vermelding van naam of bron vrij gebruiken voor uw vieringen, kerkblad, liturgie enz. U kunt mijn blog terugvinden via http://christelijkefeestdagen.blogspot.com/ Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten op uw vereniging kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Heeft u belangstelling voor mijn boeken, die zijn verkrijgbaar bij bol.com, bestelmijnboek.nl, via cobytjeert@live.nl en te leen in de bibliotheek.
Vanaf juni 2018 ben ik niet meer actief op Facebook.
U kunt mijn gedichten blijven lezen via mijn blogs. In de linker kolom ziet u de links naar meerdere blogs. Veel leesplezier!

zondag 23 september 2018

Kerstgebed van vandaag


Vandaag beleven wij
het feest van Uw geboorte,
we kwamen met Maria
en Jozef in de stal,
we voelden hun emotie,
hoorden de droom van Jozef
beleefden hun vertrouwen
in wat U brengen zou.

We mochten met de herders
Uw engelen horen zingen,
de vrede straalde
door de stille nacht.
U hebt ons door Uw woord
met herders en met wijzen
tot heel dicht bij
het heilig Kind gebracht.

Geef dat het welbehagen
dat U de wereld wenst
door ‘t heden wordt gedragen
van mens tot mens,
dat Uw komst op de aarde
vandaag weer spreken gaat,
al was het pas geleden
voor ‘t eerst geopenbaard.

Dat wij de blijdschap voelen
die door de herders ging,
hen aanspoorde tot prijzen,
geef ons bemoediging
om steeds weer te getuigen
van wat ons is verteld
bij monde van de herders
en engelen in het veld.

Dank dat U bent gekomen
en alles hebt volbracht,
dat U ons blijft omringen
in elke stille nacht.
Uw vrede is volkomen
als het U vrede geeft,
dat het zover mag komen
dat ieder met U leeft!

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 18 juli 2018

Gebed voor de kerstviering


U loven wij om wie U bent,
U hebt ons in de nacht
ten diepste Heer tot ons gewend
een hemelhoog geschenk gebracht,
U kwam niet in een praalpaleis
waar niemand durfde binnengaan
maar koos voor eenvoud, lamsgewijs,
zo konden herders U verstaan
en verre wijzen lichtte U bij
met sterrenstralen in het duister,
zo meldde U kom maar bij Mij,
voeg je en warm je, proef mijn luister.

Niemand hoeft de Koning vrezen,
Vrede wilt U, brengt U ons,
Heer U kwam met heel Uw wezen
laat ons loven, nu terstond,
zoals herders die U prezen
op de terugweg naar het veld,
vol van vreugde, vol van Jezus
alles hebben doorverteld.
Heer wees hier ook in ons midden,
straal met Uw geboortelicht
als destijds op Uw geliefden
bidden wij, naar U gericht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

zondag 15 juli 2018

Het licht van Kerst


Wanneer het in het Oosten daagt,
Uw licht ons door de wereld draagt,
het donker is geweken,
wij weer met U gaan spreken
in onze eigen moedertaal
want U verstaat ons allemaal
dan zingen wij door U gered
U hebt ons in Uw licht gezet,
Vredevorst van Uw domein,
wil eeuwig onze Koning zijn.

Coby Poelman - Duisterwinkel