Welkom op mijn blog! U vindt hier Christelijke kerstverhalen, Christelijke Paasverhalen en gedichten bij de Christelijke feestdagen. Deze verhalen en gedichten mag u ongewijzigd met vermelding van naam of bron vrij gebruiken voor uw vieringen, kerkblad, liturgie enz. U kunt mijn blog terugvinden via http://christelijkefeestdagen.blogspot.com/ Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten op uw vereniging kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Heeft u belangstelling voor mijn boeken, die zijn verkrijgbaar bij bol.com, bestelmijnboek.nl, via cobytjeert@live.nl en te leen in de bibliotheek.

dinsdag 13 februari 2018

De haan in het hart

Nee Petrus, ook jij redt het niet,
al doe je zo je best,
ook jij bent niet voornamer
of beter dan de rest.

Wie zonder zonde is
heeft ook geen Redder nodig,
daarom was Jezus’ reddingstocht
voor niemand overbodig.

Al zal er altijd iemand zijn
die zegt ik ken Hem niet,
de Heer die ons doet leven
is ‘t die ook hem doorziet.

Al horen we geen teken,
al kijkt Hij niemand aan,
als ‘k ooit als Petrus Hem ontken
kraait in mijn hart een haan.

Coby Poelman-Duisterwinkel


donderdag 18 januari 2018

Via Lucas

Bij Lucas viel de Bijbel open,
de dag dat hij op zoek was naar een spoor.
Twee vrienden waren meegelopen,
bij Lucas viel de Bijbel open,
hij vond er waar hij eeuwig op bleef hopen
en las met hen het hele hoofdstuk door.
Bij Lucas viel de Bijbel open,
de dag dat Hij op zoek was naar een spoor.


Coby Poelman - Duisterwinkel 
Gepubliceerd in de bundel "Verrassend uitzicht"

woensdag 10 januari 2018

Uw levensteken

Wanneer Uw zon
de dag weer doet ontwaken
ontwaakt in mij een nieuw gevoel van Pasen,
stralend vanwaar het binnenkomt
omhoog, bogend het hemelrond
als Grote Zomerbode
naar waar Uw lichtkring ondergaat,
de aarde raakt, begraaft
wat is gedragen
van oost naar west
alsof U zegt
ook morgen mag je
rein in wit
weer opstaan
in Mijn levenslicht.

Coby Poelman - Duisterwinkel


Gepubliceerd in de bundel "Beleef de dag"

dinsdag 9 januari 2018

Verlost

O Heer, ik ben zo opgelucht
dat U mijn schuld vergaf,
zo kan ik met U verder
en droog mijn tranen af.

Weer onderweg naar Pasen,
ik dwaal nóg wel eens af
maar weet mijn schuld begraven
in Uw verlaten graf.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in "Het pinkstert!"

Te zingen op de wijs van "Op bergen en in dalen, ja overal is God"

zaterdag 6 januari 2018

Ziet, de MensWat dacht Pilatus toen hij Jezus zag
gehuld in purper, doornen om zijn hoofd,
was hij bedroefd, verdoofd?
Waarom sprak hij op dat moment
tot al die mensen:  Ziet, de Mens?

Coby Poelman – Duisterwinkel

Gedachten bij Johannes 19 : 5b